Referentieverhalen


 

VUmc gaat digitaal

Het universitair medisch centrum koos eind 2013 voor het elektronisch patiëntendossier van het Amerikaanse Epic. Alphatron Medical won in de zomer van 2015 de aanbesteding voor de levering van de mobiele werkplekken (COW’s – Computer on Wheels) en vaste panelpc’s. “We hebben een groot beroep gedaan op hun inventiviteit en flexibiliteit”, zeggen projectleider Bart-Jan de Man en informatieanalist Frank Huijmans van VUmc.

De Man begint direct met een tip: “Betrek vanaf het begin de eindgebruiker bij de keuzes die je maakt. Zij zijn degenen die moeten werken met de apparatuur die je aanschaft; je wilt weten wat zij belangrijk vinden. Logisch, zou je zeggen. Toch gebeurt het lang niet overal en dan bestaat het risico dat zo’n traject een ‘ICT-feestje’ wordt.” VUmc deed het dus anders en nodigde een aantal leveranciers van mobiele werkplekken uit om in het ziekenhuis een ‘showroom’ in te richten. Zo konden met name de verpleegkundigen kennismaken met de verschillen de oplossingen in de markt. Frank: “De enquêtes die de gebruikers invulden naar aanleiding van de showroom zijn door de werk groep gebruikt als input voor het Programma van Eisen. Belangrijke pluspunten van het mobiele zorgstation, de AMiS, van Alphatron waren de wendbaarheid van de kar en het rijgemak. Verder scoorde de AMiS heel goed op hygiëne en stabiliteit.”

                                                              

 


Belangrijke pluspunten van de AMiS van Alphatron waren de wendbaarheid van de kar en het rijgemak.11 soorten medicatiemodules
Naast de genoemde punten, onderscheidde de AMiS zich met haar medicatie-unit. Tijdens de proof of concept viel bijvoorbeeld de handige indeling van de laatjes op. Maar de belangrijkste pre was de modulaire opbouw van de unit. Bart-Jan: “De afdelingen Cardiologie en Interne Geneeskunde bijvoorbeeld, werken veel met intraveneuze medicatie. Zij hebben dus behoefte aan een medicatiemodule met grotere lades. Zo heeft elke afdeling zijn eigen manier van werken. Al die wensen hebben we geïnventariseerd en daar zijn 11 verschillende medicatie-units uit voortgekomen.”

Frank: “Meer varianten wilden we ook niet, want de units moeten wel beheerbaar blijven. We hebben de grens opgezocht door de afdelingen keuzemogelijkheden te bieden, binnen de kaders van standaardisering die wij als beheerders hebben gesteld. Alphatron heeft dit maatwerk kunnen leveren. Heel belangrijk want mede daardoor is de AMiS heel snel omarmd door de eindgebruiker.”

Laptop op de COW
De woorden maatwerk en standaardisering lopen als een rode draad door het verhaal van Bart-Jan en Frank. Zo ook bij de keuze voor de devices op de COW’s. “Het moest een draadloze oplossing worden en een van de draadloze oplossingen die wij standaard in ons pakket hebben, is de laptop”, zegt Frank, “Dus wilden we ook een laptop op de COW, dat was onderdeel van ons programma van eisen.” Omdat de laptops groter zijn dan de (thin client) pc die normaliter is geïntegreerd in de AMiS, moest Alphatron een aan passing doorvoeren en heeft het een op maat gemaakte laptophouder bevestigd aan de achterkant van de AMiS. “Dat werkt uitstekend”, aldus Bart-Jan. “Door de invoering van Epic en het inzetten van de COW’s kunnen we nu niet alleen dossiers openen aan het bed van de patiënt, maar zijn we ook in staat om een extra check uit te voeren op de medicatietoediening. Op de COW zit namelijk een barcodescanner, daarmee scant de verpleegkundige zowel de medicatie als de polsband van de patiënt. Zo weet je of je de juiste medicatie geeft aan de juiste persoon op het juiste tijdstip.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Medische panel pc
Naast de mobiele werkplekken, zorgde Alphatron voor de levering van medische panel pc’s. Deze pc’s worden gebruikt op plaatsen waar het niet mogelijk of niet gewenst is om met COW’s te werken, zoals op de intensive care, de OK’s en de isolatie- en verloskamers. Omdat ze dichtbij (binnen handbereik) de patiënt staan of hangen moeten ze voldoen aan specifieke wettelijke eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. “Daarnaast hadden we als ziekenhuis aanvullende wensen”, aldus Frank. “We wilden extra poorten in de pc’s en alle in- en uitgangen moesten 4 kiloVolt-geïsoleerd zijn, in verband met statische elektriciteit. Deze computers heeft Alphatron voor ons laten bouwen.” Bart-Jan: “De schermen moesten 24 inch full HD zijn. Een kleiner scherm voldoet namelijk niet meer nu we met Epic werken. Artsen zouden dan extra moeten gaan scrollen en dat kost tijd; gemiddeld ruim 15 minuten per dag extra. Op de COW’s werken we eveneens met 24 inch monitoren en uiteraard zijn ook deze medisch gecertificeerd.”


Eigen mobiele werkplek
“In relatief korte tijd is er veel bereikt”, besluit Bart-Jan. “Voor de medewerkers is de grootste verandering natuurlijk de invoering van Epic. Je gaat van papier naar digitaal en dat is een heel andere manier van werken. Toch is die overgang goed verlopen, mede omdat we al even met de COW’s werkten voordat we live gingen op Epic.” Frank: “Belangrijk is ook dat we tussentijds besloten hebben om in plaats van vijf COW’s per verpleegeenheid te kiezen voor gemiddeld zeven. Iedere verpleegkundige kan nu beschikken over een verrijdbare werkplek, dat geeft rust, duidelijkheid, veiligheid en vertrouwen. Voor de verpleegkundige én voor de patiënt. Precies wat we voor ogen hadden bij de start van dit traject.”

VUmc; elke dag beter
VUmc viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Het universitair medisch centrum in Amsterdam heeft als kerntaken: patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding. VUmc biedt basiszorg (zorg die ieder ziekenhuis biedt); topklinische zorg (hooggespecialiseerde zorg in ziekenhuizen); en topreferente zorg (zeer specialistische zorg in UMC’s). Specialismen zijn: kankerzorg, MS-centrum en Alzheimercentrum, traumacentrum en pulmonale hypertensie (abnormale verhoging van de druk in de bloedvaten van de longen), centrum voor kinderrevalidatie en de universitaire huisartsenpraktijk. VUmc werkt intensief samen met AMC, Reade en MC Slotervaart.

VUmc in cijfers

  • 293.520 polibezoeken
  • 29.738 dagbehandelingen
  • 23.488 opnamen
  • 515 medisch specialisten
  • 7.138 medewerkers
  • 2.703 geneeskunde studenten

 


Meer weten over de ervaringen van Nederlandse ziekenhuizen met AMiS?


Klik hier om u aan te melden voor het Medical Motion Magazine