Privacyverklaring

Alphatron Medical Innovations B.V., gevestigd aan Fairoaksbaan 192, 3045 AS Rotterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Fairoaksbaan 192 
3045 AS Rotterdam 
Nederland

+31 (0)88 - 550 62 43
+31 (0)88 - 550 62 01
info@alphatroninnovations.com | www.alphatroninnovations.com

Heeft u vragen over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via info@alphatroninnovations.com of telefonisch via het volgende nummer: +31 (0)88 55 06 243.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Alphatron Medical Innovations B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@alphatroninnovations.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Alphatron Medical Innovations B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en factuur om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van nieuwsbrieven en ons Medical Motion magazine
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Alphatron Medical Innovations B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens voor sollicitatie-doeleinden 
Hiervoor hanteert Alphatron Medical Innovations B.V. een bewaartermijn van 180 dagen indien er via de website wordt gesolliciteerd. Hier wordt het recruitmentsysteem, genaamd Emply, voor gebruikt. Volgens onze privacyverklaring zullen persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in deze tekst worden beschreven. We zijn verplicht om de relevante wetgeving in acht te nemen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Het doel van het verzamelen van persoonsgegevens is het evalueren van en contact opnemen met geïnteresseerde en gekwalificeerde kandidaten voor vacatures in ons bedrijf. Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers, die zich binnen de EU bevinden.

Gegevens in deze database kunnen worden gebruikt voor anonieme statistieken. De informatie zal als geheel worden gebruikt. Er kunnen geen individuele gebruikers worden geïdentificeerd op basis van de gebruikte informatie. U kunt op elk moment uw gegevens bekijken die zijn opgeslagen in de database. U kunt te allen tijde uw gegevens wijzigen of bijwerken. Als u 180 dagen lang niet hebt ingelogd, zullen uw gegevens worden verwijderd uit de database. U kunt op elk gewenst moment uw gegevens verwijderen, door in te loggen in en op 'gebruiker verwijderen' te klikken of door contact met ons op te nemen.

Indien er wordt gesolliciteerd via recruitment@alphatronmedical.com, is de bewaartermijn 30 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Alphatron Medical Innovations B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alphatron Medical Innovations B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Alphatron Medical Innovations B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alphatron Medical Innovations B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via onderstaand formulier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Alphatron Medical Innovations B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@alphatroninnovations.com.