Individual AMiS Box transport

The helpcart is easy to position under the Medicationbox fixed on AMiS. With a simple and light movement the box can be slided on to the helpcart. The cart is easy to handle and because of the ergonomics there is no need to lift the box. This cart can be connected to other carts and used as "fillingcart" in the filling unit or pharmacy.Om de medicatie bij te vullen dient de Medicatiebox uitgewisseld te worden tussen de afdeling en de apotheek. Dit gebeurt veelal met de zogeheten hulpkar. De hulpkar wordt eencoudig onder de Medicatiebox aan de AMiS geschoven, waarna de box met een simpele en lichte handeling op de hulpkar wordt geschoven. De hulpkar is zo ontworpen dat het licht rijdt en door de ergonomie geen tilmomenten plaatsvinden. 

Deze hulpkarren kunnen aan elkaar gekoppeld worden, zodat er een treintje gevormd wordt en meerdere boxen tegelijk naar de apotheek getransporteerd kunnen worden.

Bij aankomst in de apotheek kan ervoor gekozen worden om de hulpkar te koppelen aan de vulwagen, waar meerdere Medicatieboxen in geplaatst kunnen worden. Ook deze vulkar heeft een gelijke hoogte als de hulpkar. Zo vinden er ook in de apotheek geen tilmomenten plaats.

Lees hier meer over het gebruik van de hulpkar in het Tergooi Ziekenhuis.